. . .

Traumehealing

Traumehealing er en form for regressionshealing, der tager afsæt i et aktuelt problem, et ubehag du har/føler lige nu. Terapeuten spørger ind til, hvornår du oplevede denne situation aller første gang.

Det er ikke sikkert, din hjerne og tankerne husker dette, men det gør din krop, og via traumehealingens særlige teknikker kan jeg hjælpe dig med at finde det frem. Under healingen er du bevidst og til stede i det, der foregår. Fordelen ved traumehealing er, at vi har muligheden for at kunne gå tilbage til tiden før, der var sprog og bevidsthed.

Et eksempel kan være, en oplevelse af at blive holdt udenfor på sin arbejdsplads. Via traumehealing finder vi, en moppe situation som 11-årig i skolen og et lag dybere dukker der en gammel historie frem, hvor du som 2 årig blev drillet; “Du er for lille til at være med” og man forstod ikke hvorfor, man blev bare udelukket fra legen. Kroppen husker – det ligger på lager. Vi healer den gamle historie og kroppen får en ny fornemmelse og et nyt billede af, hvad der skete. Derved vil også oplevelsen af at blive holdt udenfor på arbejdspladsen ændre sig, der sker en om-programmering kroppens cellehukommelse.

 

Hvordan foregår det?

reikihealingUnder traumehealingen er det essentielt, at du føler dig tryg og afslappet. Du sidder op i en stol og tilbydes et tæppe omkring dig – det er vigtigt, at du kan slappe af og mærke din krop og dens fornemmelser.

Traumehealing foregår via samtale, hvor jeg spørger ind til, hvilke følelser din krop rummer omkring det pågældende problem. Når vi sammen finder den dybereliggende årsag, vil jeg udfordre din krops hukommelse omkring den. Du skal frem til at kunne rumme følelsen og oplevelsen fra fortiden, og derudfra heler vi dig. Alt sammen en proces jeg hjælper og støtter dig i.

Når du som voksen – med din voksne erfaring – ser tilbage på barndommens traume oplevet af en umoden hjerne, vil du langt bedre kunne forstå og acceptere hændelsen, og dit voksne jeg vil danne nye erindringer i din hjerne – og dermed forløse traumet, der skaber disse uhensigtsmæssigheder i nutiden.