. . .

Meta-metoden

Meta-metoden bygger på opfattelsen af, at der er en sammenhæng mellem de fysiske sygdomme og vores psyke. Forløses det bagvedliggende psykiske tema, bliver din fysiske sygdom lindret eller ligefrem helbredt. Læs mere ”Anbefales/ Personligt ansvar”

Via en kropsanalyse, dvs. en analyse af kroppens organers fysiske og psykiske tilstand, hjælper terapeuten med at finde frem til, hvad det er for et psykisk tema, der ligger til grund for et ubehag eller en skavank.

Terapeuten spørger ind til kroppens tilstand og derved sporer man sig ind på problemet – hvornår er det opstået, hvad er der sket i dit liv? Der er overordnede psykisk temaer bag de forskellige fysiske symptomer og sygdomme som fx mave-tarm problemer, ondt i knæet eller ryggen, hudproblemer, brystproblemer, prostataproblemer, væske ophobning, astma og allergi, øje problematikker, etc.

Traumet starter med et konfliktchok, og når den fysiske sygdom eller lidelse sætter ind et sted i kroppen, er kroppen i gang med en helbredelsesproces.

Meta-metoden inddeler et sygdomsforløb i en kold og en varm fase. Sygdommen ses altså som en positiv reaktion af kroppens evne til at forsøge at helbrede sig selv.

Meta-metoden bliver også i andre sammenhænge kaldt for Meta-medicin og Meta-sundhed. I mit terapeutiske klinikarbejde bruger jeg også benævnelsen Meta-analyse.

 

Baggrunden for Meta-metoden

Meta-metoden blev oprindeligt ”opdaget” ved et tilfælde af den tyske læge Ryke Hamer tilbage i . Han mente, at enhver sygdom stammer fra et psykisk chok hos patienten. Dette chok forplanter sig i dele af hjernen.

Hjernen er groft sagt opdelt i 4 områder, og hvert af disse områder har sammenhæng til kroppens organer. Lidelsen starter allerede i chokfasen, og når den fysiske sygdom eller lidelse sætter ind et sted i kroppen, er kroppen i gang med en helbredelsesproces. Sygdommen ses altså som en positiv reaktion af kroppens evne til at helbrede sig selv.

Meta-metoden inddeler et sygdomsforløb i en kold og en varm fase. Den fysiske sygdom vil udfolde sig i den varme fase.
kold-varm-fase

Den Kolde Fase
1) En normal livsaktivitet; du er aktiv om dagen og sover om natten.

2) Du gennemlever en pludselig og voldsom fysisk og/eller psykisk hændelse, et chok. Det er en situation, som er uventet og dramatisk for dit normale liv.

3) I konfliktfasen (den kolde fase) kan du ikke finde en løsning på konflikten. Din krop reagerer med symptomer som koldsved, søvnproblemer, belastet åndedræt mv. Adrenalinen raser indeni.

4) Du finder lindring, chokket lægger sig, og der viser sig en måde at komme videre i livet. Det kan ske af sig selv – eller ved hjælp af en dygtig terapeut, der hjælper dig med at bearbejde og løsne din indre konflikt.

    Den Varme Fase
5) I helbredelsesfasen (varmefasen) falder din krop og dit nervesystem til ro.

6) Der kan komme flash backs, hvor du kan opleve det som om konflikten er tilbage. Det er ”de sidste krampetrækninger” og kaldes også Helbredelseskrisen.

7) Helbredelsesfasen sætter for alvor ind. Du fyldes af energi og indre varm og ro. Kroppen frigiver den energi, der blev ophobet ved chokket, og nyrerne udskiller mere urin end ellers.

8) Sygdomsprocessen er fuldendt, og sundheden er genskabt.

9) Efter dette forløb oplever du en ny indsigt og en optimeret bevidsthed. Du har igen en normal aktivitet om dagen og søvn om natten.

 

Hvordan foregår det?

For at komme gennem en sygdomsproces er det essentielt, at du selv tager ansvar for din heling. Du er ikke selv skyld i din sygdom, men helbredelsen ligger i erkendelsen af at du har en aktiv rolle. Det er ikke altid nemt at selv at se sammenhængen, men med den rette viden og holistisk syn på kroppen som helhed, er det muligt at klarlægge det bagvedliggende tema.

Når du kommer hos mig, vil jeg foretage en meta-analyse af dine umiddelbare symptomer, og derved klarlægge traumet og årsagen til ubalancen. Terapiplanen kan kombinere tankefeltsterapi (TFT/EFT), traumehealing og andre holistiske teknikker, som vil hjælpe din krop på vej mod lindring.

 

Hvad kan Meta-metoden afhjælpe?

Meta-metoden ser kroppen som en intelligent helhed, der forsøger at hele et psykisk traume. Kroppen har på denne måde sit eget sprog, som den udtrykker gennem forskellige sygdomme. Og bliver følelserne undertrykt tilstrækkeligt, begynder kroppen at ”råbe” om hjælp! Gennem analyse kan jeg hjælpe jeg dig til at forstå din krop og sætte fokus på sammenhængen, så vi kan lægge en plan for til en Bedre Livskvalitet.